8.1.13

                                                     O Tucano


Os tucans son aves tropicais orixinarias de Sudamerica.
Caracterizanse por ter un pico enorme de varias cores,pero que a pesar do seu tamaño e lixeiro,a familia inclue 6 xeneros e arredor de 40 especies.Os tucans miden estre 16 e 63 centimetros.

Joel Gómez