1.4.12

O RACISMO


O Racismo ou xenofobia é cando alguén dunha raza discrimina a alguén doutra raza. Porque se cree que a outra persoa é inferior a el, poidemos observar sentimentos e actitudes de xentes racistas ao longo de toda a historia da humanidade, como as persecución de persoas afroamericanas/nos. Dise que todo iso é por culpa de Adolf Hitler. É un dos exemplos máis degradantes, pero existen outras formas de discriminación a nivel político, social é laboral.
Posted  Jairo 1ºB Iria