7.5.12

CARLOS

VENRES 23 DE MARZO DE 2012

o meu poema

estar tirado no sofa e un
azto de bagueza no
que se esta sentado
todo o dia no sofa sen
facer nada so bendo a tele
e pouco mais estar tirado no
sofa e non moverse en todo o dia
sen sair da casa nin da habitacion
na que se esta