con este PROXECTO

OS NOSOS OBXECTIVOS
  • Ver a práctica educativa como algo flexible, aberto e en continuo cambio. 
  • Fomentar a cooperación e a creatividade na comunidade educativa. 
  • Abandonar os tradicionais modelos de transmisión do coñecemento por modelos que permitan o desenvolvemento das competencias básicas e dean resposta a principios de aprendizaxe significativa. 
  • Fomentar a reflexión conxunta sobre a posibilidade de repensar enfocar as programacións didácticas e a práctica educativa diaria desde un punto de vista innovador e normalizador.
  • Xerar secuencias e situacións de ensino-aprendizaxe que permitan desenvolver e consolidar a competencia lingüística en galego e fomenten a presenza da nosa cultura. 
  • Crear e compartir materiais e produtos normalizadores e difundilos no centro, no seu contorno e en escenarios virtuais.  
  • PROXECTO17    

          TRABALLO POR PROXECTOS